03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם פרש - חוה מנדלבוים

שם הפאה: פרש

פראש  פאה קרה, קצר עם פוני, במראה צעיר ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M. פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.