03-5740611 0545866445 En Ru
כל כמה זמן יש לחפוף פאה

כל כמה זמן יש לחפוף פאה?

עור הקרקפת מפריש שומנים יותר מבשאר הגוף ועל כן יש לחפוף את הפאה לעתים קרובות (בהדרכת הפאנית) החפיפה שומרת על הרשת של הפאה שלא יספגו בה ריחות לא נעימים .

עוד מידע על חפיפת פאה – צרי קשר.