03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם טליה כהה - חוה מנדלבוים

שם הפאה: טליה

טליה פאה חלקה קצרה .  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M, פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.