03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם לימיט - חוה מנדלבוים

שם הפאה: לימיט

לימיט פאה חלקה ארוכה.  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M, פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.