03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם איידי - חוה מנדלבוים

שם הפאה: איידי

אי די פאה חלקה מלפנים בעלת תלתל פתוח וקופצני מאחור  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M פאה עם בקרת איכות אירופאית ברמה גבוהה.