03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם תמי - חוה מנדלבוים

שם הפאה: תמי

תמי פאה חלקה קצוצה פאת פיטריה. ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M פאה עם בקרת איכות אירופאית ברמה גבוהה.