03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם דיסק - חוה מנדלבוים

שם הפאה: דיסק

דיסק פאה קצרה אה סימטרי חלקה ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה