03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם דיקלה - חוה מנדלבוים

שם הפאה: קליק

קליק פאה חלקה קצרה גזורה שפיצים וגם עם שורש.  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M, פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.