03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם ויוי - חוה מנדלבוים

שם הפאה: ויוי

ויוי פאה חלקה קצרה עם שורש גזורה אה סימטרי.  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M, פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.