03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם זיזי - חוה מנדלבוים

שם הפאה: זיזי

זיזי פאה חלקה קצרהעם שפיצים.  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M, פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.