03-5740611 0545866445 En Ru
פאה דגם גולף - חוה מנדלבוים

שם הפאה: גולף

גולף פאה קצוצה וקוצנית  ביבוא בלעדי של פאות חוה H.M פאה עם בקרת איכות ארופאית ברמה גבוהה.